Logo Weldon Kids

Grupa I Żabki 

Plan dnia

6:00-8:00– Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna       z dzieckiem. Zajęcia dodatkowe. Rozmowy z rodzicami.

8:00 – 8:30– Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne przygotowanie do posiłku.

8:30-9:00– Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9:00-10:00– Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Zajęcia z języka angielskiego.

10:00-10:30–Zabawy ruchowe, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela dla dzieci, praca indywidualna, w małych zespołach i z całą grupą – ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

10:30–11:30–Spacery, wycieczki – obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem.

12:00-12:30  –  Obiad.

12:30-14:00– Leżakowanie, odpoczynek (czytanie bajek; słuchanie muzyki relaksacyjnej).

14:00-14:30–Podwieczorek.

14:30-15:00–Zajęcia dodatkowe codzienne.

17:00-17:15– Kolacja.

15:00-18:00– Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Harmonogram

GRUPA I
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zajęcia z podstawy programowej
9:00-9:15
9:00-9:15
9:00-9:15
10:30-10:45
9:00-9:15
Zajęcia rytmiczne
10:15-10:30
Religia
9:15-9:30
9:45-10:00
Język angielski
9:30-9:45
9:30-9:45
9:30-9:45
9:30-9:45
9:30-9:45
Zajęcia korekcyjne
9;00-9:15
Zajęcia logopedyczne
9:00-10:30 indywidualne
10:15-10:30
Zajęcia plastyczne
10:00-10:20
Kreatywna matematyka
9:50-10:10
Zajęcia ogólnorozwojowe
11:00-11:20
Zajęcia z tablicą interaktywną
9:45-10:05
Kodowanie z elementami programowania
10:30-10:50
Scroll to Top

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.