Grupa IV Tuptusie 

Plan dnia

6:00 – 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Zajęcia dodatkowe. Rozmowy z rodzicami.

8:00 – 8:30
Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne przygotowanie do posiłku.

8:30-9:00
Śniadanie.Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9:00 – 10:00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Zajęcia z języka angielskigo.

10:00- 10:30
Zabawy ruchowe, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela dla dzieci, praca indywidualna, w małych zespołach i z całą grupą- ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

10:30 – 11:30
Spacery , wycieczki – obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem.

11:30-12:30
Obiad.

12:30-14:30
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

14:30-15:00
Podwieczorek.

15:00-15:30
Zajęcia dodatkowe codzienne. Zajęcia z języka francuskiego.

15:30-18:00
Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

17:00- 17:15
Kolacja.

18:00-20:00
Zajęcia dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Harmonogram

GRUPA I
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zajęcia z podstawy programowej
9:30-9:45
9:30-9:45
9:15-9:30
9:45-10:00
9:15-9:30
Zajęcia rytmiczne
9:45-10:00
Religia
9:00-9:15
9:00-9:15
Język angielski
9:15-9:30
9:0-9:15
9:00-9:15
9:30-9:45
9:00-9:15
Zajęcia korekcyjne
9:15-9:30
Zajęcia logopedyczne
9:00-10:30 indywidualne
9:15-9:30
Zajęcia plastyczne
10:30-10:45
Zajęcia chemiczne
9:30-9:45
Zajęcia teatralne
10:15-10:30
Zajęcia z tablicą interaktywną
9:45-10:00

Wydarzenia