Logo Weldon Kids

Grupa VII Bystrzaki 

Plan dnia

6:00-8:00– Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna       z dzieckiem. Zajęcia dodatkowe. Rozmowy z rodzicami.

8:00 – 8:30– Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne przygotowanie do posiłku.

8:30-9:00– Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9:00-10:00– Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Zajęcia z języka angielskiego.

10:00-10:30–Zabawy ruchowe, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela dla dzieci, praca indywidualna, w małych zespołach i z całą grupą – ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

10:30–11:30–Spacery, wycieczki – obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem.

12:00-12:30  –  Obiad.

12:30-14:00– Leżakowanie, odpoczynek (czytanie bajek; słuchanie muzyki relaksacyjnej).

14:00-14:30–Podwieczorek.

14:30-15:00–Zajęcia dodatkowe codzienne.

17:00-17:15– Kolacja.

15:00-18:00– Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Harmonogram

GRUPA I
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zajęcia z podstawy programowej
9:00-10.00
9:00-10.00
9:15-10.15
9:00-10.00
9:00-10.00
Zajęcia rytmiczne
8:45-9:15
Religia
13:15-14:45
10:30-11:00
Język angielski
9:15-9:30
9:15-9:30
9:15-9:30
9:15-9:30
9:15-9:30
Zajęcia korekcyjne
9:45-10:15
Zajęcia logopedyczne
9:00-9:15
Zajęcia plastyczne
13:00-13:20
Zajęcia ogólnorozwojowe
10:30-10:50
Kreatywna matematyka
14:15-14:35
Zajęcia z tablicą interaktywną
13:40-14:00
Kodowanie z elementami programowania
14:15-14:35

Wydarzenia

Scroll to Top

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.