Logo Weldon Kids

Zajęcia podstawowe

Język angielski

Język angielski w przedszkolu to nic innego jak zabawa. To nauczanie języka w formie najbardziej atrakcyjnej dla dziecka – przy pomocy rysunków, historyjek, piosenek, tańców, bajek, kolorowanek czy zabawek. Podczas codziennych spotkań dzieci mają okazję osłuchać się z językiem, poznać struktury językowe wykorzystywane między innymi w piosenkach dla najmłodszych, także uczestniczyć w zabawach ruchowo-muzycznych i dydaktycznych.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Terapia prowadzona jest zespołowo w każdej grupie przedszkolnej i indywidualnie. Na zajęciach logopeda prowadzi zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

Zajęcia korekcyjne

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat.

Rytmika

Zajęcia rytmiczne mają więc na celu uwrażliwienie dzieci na dźwięki, które do nich docierają oraz na sam moment ich pojawiania się w czasie, czyli rytm. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość.

Dogoterapia

Celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Kodowanie z elemantami programowania

Kodowanie i programowanie ma na celu przede wszystkim naukę kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi wywodzących się z informatyki - ale nie tylko!

Zajęcia artystyczno-plastyczno-techniczne

Zajęcia plastyczne w naszym przedszkolu to wyjątkowy czas w którym Przedszkolaki rozwijają wrażliwość wzrokową, dotykową. Poprawia to również umiejętności koncentracji uwagi.

Kreatywna matematyka

Innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Zajęcia z tablicą interaktywną

Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia taneczne

Ruch w połączeniu z muzyką w sposób szczególny rozwija aktywną postawę, percepcję słuchową, wrażliwość estetyczną oraz sferę emocjonalną. Poprzez taniec dziecko może coraz lepiej wyrażać siebie w formie najbardziej naturalnej dla człowieka. W ruchu zintegrowanym z muzyką – tańcu tkwią olbrzymie możliwości artystyczne, wychowawcze i dydaktyczne.

Karate

Zajęcia opierają się przede wszystkim na treningu ogólnorozwojowym, kształtującym zdolności koordynacyjne, zwinnościowe oraz gibkościowe. Prowadzone podczas zajęć gry i zabawy ruchowe dostosowane są do możliwości i wieku dzieci. Uczestnicy treningów, nie tylko wspaniale się bawią, ale poznają także podstawowe techniki Karate, rozwijają swój potencjał motoryczny i kształtują charakter, uczą się dyscypliny, punktualności i dokładności w wykonywaniu techniki i zadań ruchowych.

Zajęcia gimnastyczne z elem. akrobatyki

Akrobatyka to doskonała forma rekreacji ruchowej dla maluchów.
Akrobatyka wszechstronnie rozwija, poprawia koordynację ruchową i wzmacnia mięśnie głębokie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Zajęcia prowadzone są formie ogólnorozwojowych warsztatów, odbywają się w małych grupach i są dostosowane do wieku oraz umiejętności dzieci.
Doskonale rozwijają sprawność i pozwalają opanować najprostsze elementy akrobatyki.

Szachy

Zajęcia szachowe mają zarówno wymiar edukacyjny, jak i wychowawczy. Są wstępem do świata zasad i szacunku do drugiego człowieka. Szachy to świetne narzędzie do treningu koncentracji oraz wyciszenia młodego gracza. Uczą ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje, planowania, ale też oswajania się małymi niepowodzeniami.

Zajęcia malarskie

Zajęcia malarskie kształtują umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką, pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej.

Przedszkoliada

Jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Robotyka

Podstawy robotyki w szkole, a najlepiej jeszcze w przedszkolu, pozwolą ukształtować się dziecku i w łatwy sposób – za pomocą zabawy – nabyć nowe, przydatne informacje i rozwinąć kompetencje. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych urządzeń, robotów- te wszystkie kwestie fascynują dzieci w wieku przedszkolnym. Kluczowe znaczenie ma tutaj przedstawienie pokazanie, jakie tajemnice może kryć za sobą projektowanie inteligentnych maszyn. Co ważne – jest to dla najmłodszych prawdziwa frajda!

Jiu-Jitsu Kids

Trening dla starszaków, zajęcia jiu-jitsu pomagają kształtować u dzieci sprawność fizyczną, pewność siebie oraz wyrabiają dyscyplinę. Treningi składają się z akrobatyki, gimnastyki oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych, które pomogą nabyć niezbędne umiejętności do prawidłowego rozwoju młodych talentów.

Piłka nożna

Zadaniem tych zajęć jest również rozbudzenie u dzieci zainteresowania sportem. Na zajęciach dzieci przede wszystkim cieszyć się będą ruchem, a elementy piłki nożnej będą wprowadzane stopniowo.  Najważniejszym celem jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz kształtowanie właściwych postaw poprzez zabawę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzieciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzać swój czas wolny.

Matematyka z Minecraftem

Zajęcia mają na celu rozwijać u dzieci zdolność logicznego i algorytmicznego myślenia. Do tego celu najlepiej służy matematyka. Doskonale wiemy, że zagonienie dzieci do matematyki nie jest proste. Jednak jeżeli połączymy to z zabawą i dodatkowo całą dawkę edukacyjną zamieścimy w świecie gry Minecraft… wówczas z pewnością odniesiemy sukces dydaktyczny. Oczami dziecka nasze zajęcia to nic innego jak świetna zabawa!
Scroll to Top

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.