Logo Weldon Kids

Grupa VI Misie 

Plan dnia

6:00 – 8:00– Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Zajęcia dodatkowe. Rozmowy z rodzicami.

8:00 – 8:30– Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne przygotowanie do posiłku.

8:30-9:00– Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9:00 – 10:00– Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Zajęcia z języka angielskiego.

10:00- 10:30–Zabawy ruchowe, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela dla dzieci, praca indywidualna, w małych zespołach i z całą grupą- ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

10:30 – 11:30– Spacery, wycieczki – obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem.

11:30-12:30-Obiad.

12:30-14:30–  Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

14:30-15:00–Podwieczorek.

15:00-15:30 – Zajęcia dodatkowe codzienne. Zajęcia z języka francuskiego.

15:30-18:00– Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

17:00- 17:15– Kolacja.

17:15-18:00 – Zajęcia dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Harmonogram

GRUPA I
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zajęcia z podstawy programowej
9:30-10:00
9:30-10:00
9:30-10:00
9:30-10:00
9:30-10:00
Zajęcia rytmiczne
12:50-13:20
Religia
12:30-13:00
12:40-13:10
Język angielski
9:00-9:30 12:15-12:30
9:00-9:30 12:15-12:30
9:00-9:30 12:15-12:30
9:00-9:30 12:15-12:30
9:00-9:30 12:15-12:30
Zajęcia korekcyjne
13:30-14:00
Zajęcia logopedyczne
11:00-14:00 indywidualne
10:00-11:30 zbiorowe
Zajęcia artystyczno-plastyczne-techniczne
13:10-13:30
Masaż dźwiękiem misami tybetańskimi
11:00:11:20
Kreatywna matematyka
14:30-14:50
Zajęcia z tablicą interaktywną
12:50-13:10
Kodowanie z elementami programowania
13:10-13:30

Wydarzenia

Scroll to Top

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.